🍃هر احساسی پیامی برای ما دارد :

استرس پیامی دارد و می گوید:
روی مسائل زندگیم تسلط ندارم و باید مهارت هایم را افزایش دهم و نیاز به مرتب تر کردن زندگیم دارم.

افسردگی پیامی دارد و می گوید:
سبک زندگیم خوب نیست و راکد بودن را باید رها کنم.

اضطراب پیامی دارد و می گوید: خودم را بیش از حد درگیر مسائلی کرده‌ام که ارتباطی به من ندارند.

کمبود اعتماد به نفس پیامی دارد و می گوید: من به وعده‌هایی که به خودم می دهم عمل نمی‌کنم و دیگر نمی توانم روی خودم حساب کنم.

زود رنجی برای من پیامی دارد و برای می گوید: دچار خودبزرگ بینی هستم و کوچکترین مخالفتی را برنمی تابم چرا که تصور میکنم هرآنچه که می پندارم بی شک درست است.

در واقع تمام احساس های منفی در باطن خود پیامی دارند و اشاره به نقطه ضعفی از ما میکنند
به جای فرار، انکار یا از بین بردن این احساسات منفی، به مفهوم و معنای پیامی که برای ما دارند توجه کنیم.

🌱 ‌