ابوالقاسم کریمی
 شاعر/نویسنده/فعال محیط زیست/https://abolghasemkarimi.ir
4 ماه قبل  قبل

نه به جنگ
نه به جنگ
.
.
.
.
.
جنگ، چه کلمه ی ترسناکیست!

چه اتفاق ناگوارایست

چه رنج طاقت فرسایست

جنگ ، یادآور مرگ و خرابی ست

جنگ یاد آورد زجر و بدبختی ست

جنگ، یادآور پایان شادی ست

جنگ، فجیع و دردناک و رقت بار است

جنگ بنیان نا امنی و نابودی و استعمار است

جنگ زمینه ساز ظلم و بی رحی و استثمار است

جنگ قماری خطرناک و تاسف بار است

جنگ اندوه گین ترین واژه دنیاست

چرکین ترین پیام انسان هاست

تفرقه انگیز ترین رفتار، برای بقاست

جنگ یورزشی بر قلب آزادیست

توهینی بر جوانمردیست

تحقیر صلح و دوستیست

جنگ پایان است

پایان آسودگی ها

پایان زندگی ها

پایان پیشرفت ها

پایان امید ها…

جنگ ها را متوقف کنیم

جنگ ها را متوقف کنیم …

_

ابوالقاسم کریمی

ورامین

پنج شنبه – ۲۷ مهر ۱۴۰۲

image