سجاد حاجیلو
الکتروتکنیک قدرت توفیق حاصل نگشته }
5 ماه قبل  قبل

سلام.باآرزوی توفیقات پرخیروبرکت وروزافزون برای شما دانشجویان .اساتید.اندیشمندان.خدمت گذاران.گرانبها.چندی پیش باپیشنهادعزیزی که ازدانش جویان فوق العاده فعال بودن وارد این فضاشدم که بتوانم عزیزان دانشجوی همفکرباخودم راپیداکنم وبه ایده ای که درسردارم جامع عمل. بپوشانم.امااز اونجایی که رزومه ی پرو پیمانی ندارم توفیق همکاری باهیچ شخصیتی رو دراین فضای ارزشمندپیدانکردم به همین جهت درخواست دارم از دقدقه مندان این برنامه اگردوستانی را میشناسندکه درمبحث انرژی فعالیت دارند.بنده رابه ایشان یاایشان رابه بنده معرفی بفرمایندتابتوانم ایده های راه گشای خودم رابرایشان شرح داده وبه جامعه تقدیم کنیم.انشاءالله
باتشکر.