چند سال پیش این آقا که یه ماهیگیر برزیلیه این پنگوئن رو که تو نشت یه میدان نفتی کلی صدمه دیده بوده‌ رو نجات میده. میبرتش خونه‌ش و مدتها پرستاریشو میکنه تا سرپا بشه. بعدم میذارتش دم دریا تا برگرده خونه‌ش. اونم راهشو‌‌ میکشه‌ و میره. اما چند ساله هر سال تو یه فصل، تنهایی پنج هزار مایل از قطب جنوب شنا میکنه میاد تو همون ساحلی که پیرمرده نجاتش داده.

یعنی واقعا دمت گرم، نیم متر قدته، اما حجم معرفت و قدردانی که تو وجودته رو تریلی نمیکشه.

image