چشمم به این پست خورد و به این فکر کردم که
پیوند اولیا با مربیان اصلا چیز خوبی نیست! 😂

تاریخ امروز 👇👇👇
شمسی: دوشنبه ۲۴ مهری ۱۴۰۲
میلادی: ۱۶ اکتبر ۲۰۲۳
قمری: ۳۰ ربیع الاول ۱۴۴۵
📅 مناسبت روز:
_ روز جهانی غذا
_ روز ملی پارالمپیک
_ روز پیوند اولیا و مربیان