ابوالقاسم کریمی
 شاعر/نویسنده/فعال محیط زیست/https://abolghasemkarimi.ir
5 ماه قبل  قبل

خدایا، تو که همه چیز را نگاه میکنی

چرا اشک چشمان ما را نمی نگری؟

چرا صورت کبود ما را نمی بینی؟

چرا فریاد مظلومان را نمی‌شنوی؟

خدایا، تو که همه چیز را دوست داری

چرا محبت خود را دریغ کرده ای؟

چرا به سلام ما پاسخ نمی دهی؟

چرا به دیدار ما نمی آیی؟

خدایا تو که همه چیز را می شنوی

چرا به دعای ما گوش نمی دهی؟

چرا به ناله ی ما توجه نمی کنی؟

چرا به سمت ما کمک نمی‌ فرستی؟

خدایا، تو که همه چیز را حکومت میکنی

چرا به رنج ما مهلت می دهی؟

چرا قدرت خود را نشان نمی‌دهی؟

چرا عدالت خود را اجرا نمی‌کنی؟

خدایا، تو که همه چیز را خالق هستی

چرا به حال و روز ما رحم نمی‌کنی؟

چرا ستم دیده را رها کرده ای؟

چرا ستمگر را توان می دهی؟

خدایا…

_

ابوالقاسم کریمی

دوشنبه – ۲۴ مهر ۱۴۰۲

ورامین

image