💢۷ فلسفه و تکنیک ژاپنی که در زندگی کار و حرفه‌ای می‌تونه به کمکمون بیاد:

۱- تکنیک Ikigai: پیداکردن شادی و هدف زندگی از طریق مسیری که هم به آن علاقه‌داریم، هم مهارت داریم، هم درآمد داریم و هم به جهان پیرامون خود کمک می‌کنیم
۲- تکنیک kaizen: پیشرفت تدریجی و قدم به قدم و تمرکز بر بهبود پیوسته
۳- تکنیک Pomodoro: تکنیک ۲۵ دقیقه‌ای برای افزایش تمرکز و بهره‌وری کاری
۴- تکنیک Hara Hachi Bu: افزایش شادابی و بهبود عملکرد فردی با خوردن آهسته و اتمام غذا بعد از حس ۸۰‌درصد سیری
۵- تکنیک Shoshin: داشتن شوق آموختن همیشگی و دیدن دنیا به چشم یک نوآموز. نگاهی عاری از پیش فرضهای قبلی که با اشتیاق به مشاهده پدیده های پیرامونش می پردازد و به سان کودکی کنجکاو مشتاق آموختن است.
۶ - تکنیک Wabi-Sabi: پذیرش دنیا و زندگی به معنی موجودیتی ناکامل و ناپایدار. دیدن زیبایی در نقص‌ها و ستایش سادگی و پذیرش تغییر
۷- تکنیکkakibo: ترک عادت خرج‌کردن بی هدف و غیرضروری و رسیدن به هدف‌های مالی

با یه جست‌وجوی ساده در اینترنت می‌تونید درمورد هر کدوم اطلاعات بیشتری به دست بیارید.

image