Alireza Sohrabi
مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد قم }
4 ماه قبل  قبل

🔻 هوش مصنوعی دانشگاه تگزاس ٧٠ درصد زلزله‌ها را یک هفته قبل از وقوع پیش‌بینی می‌کند

محققان دانشگاه تگزاس (UT) الگوریتم هوش مصنوعی جدیدی را آزمایش کرده‌اند که می‌تواند ٧٠ درصد زمین‌لرزه‌ها را یک هفته قبل از وقوع آن‌ها، به‌طور دقیق پیش‌بینی کند.

آزمایش این الگوریتم طی یک دوره هفت‌ماهه در چین انجام شده است و درحال‌حاضر امیدواری زیادی وجود دارد که این نرم‌افزار درنهایت بتواند یک سیستم هوش مصنوعی قابل اعتماد برای پیش‌بینی زلزله ارائه کند.

به گفته محققان، این سیستم هوش مصنوعی در آزمایش‌های خود موفق شده است تا مکان ١۴ زمین‌لرزه را در فاصله ٣٢٠ کیلومتری از منشأ خود به‌طور دقیق پیش‌بینی کند.

همچنین این سیستم فقط ٨ هشدار نادرست ارائه کرده و موفق به پیش‌بینی یک زلزله نشده است.