🌿 دانلود کتاب #مرجع_پژوهش

🌿 کتاب #مرجع_پژوهش (شامل طرحنامه‌نویسی، مبانی پژوهش، تعدادی از روش‌های تحقیق کیفی و ...) هم اینک در سایت رویش به صورت #رایگان در دسترس شما است

🌿دانلود کتاب:
www.mroyesh.ir

🌱 مدرسه مجازی #رویش، همراه لحظه‌های خوب پژوهش
مدرسه مجازی رویش پژوهش

image