🔳⭕️دام اکنون

🔴یک از ویژگی‌های ذهن انسان این است که وزن زمان حال برای آن بسیار بیشتر از آینده است و در شرایط عادی آینده را فدای حال می کند؛ به این حالت "دام اکنون" هم گفته‌اند.

بسیار اتفاق افتاده است که لذت خوردن یک شیرینی را به تناسب اندام در آینده ترجیح داده‌ایم یا آرامش کشیدن یک سیگار را برتر از سلامت آینده دانسته‌ایم. از این رو است که برخی ابزارهای مالی مانند کارت اعتباری که علی القاعده برای خرج های ضروری است برای کارهایی غیرضروری مانند شام در رستوران و خرید لباس خرج می‌شود.

پیشنهاد کرده‌اند برای گریز از این دام سعی کنید آینده را حتی الامکان ملموس کنید؛ تصوری کلی و انتزاعی از آینده نمی‌تواند در مقابل لذت زمان حال دوام بیاورد. در یک آزمایش جالب نشان داده اند کسانی که تصویر چند سال بعد خودشان را می‌بینند(تصویرهایی که با بعضی نرم افزارهای رایانه‌ای شما را پیرتر می‌کنند) تا دو برابر بیش از بقیه پول برای بازنشستگی‌شان کنار می‌گذارند.