انعقاد ۱۵ تفاهم نامه و قرارداد همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با دانشگاه های برتر عراق.
ادامه مطلب را در سایت دانشگاه بخوانید:
https://aut.ac.ir/content/15223/

image