رضا نوری
مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی }
5 ماه قبل  قبل

نوشته بود با کارت اون خانم آلمانی که کشته و برهنهش کرده بودند تو غزه خرید شده. جدای از پفازت و شناعت عمل، این نشون میده غزه به شبکهٔ بانکی جهانی وصله. ما نیستیم.