مگه ما مسخره باباتونیم؟
چرا برقشونو میدادین خب؟

امروز که اسراییل اعلام کرد برق غزه رو قطع میکنه فهمیدم برق حماس رو هم اسراییل میداده.😐
واقعا خاورمیانه جای عجیبیه.