چرا بعضی از افراد بیان خوبی ندارند؟

اما چه دلایلی وجود دارد که ممکن است یک فرد فن بیان خوبی نداشته باشد؟ در اصل فن بیان یک مهارت است که فرد باید آن را یاد بگیرد.
عامل اصلی که سبب می‌شود تا برخی در داشتن فن بیان مناسب مشکل داشته باشند، اعتماد به نفس پایین آنها است.
همچنین اهمیت دادن به قضاوت دیگران سبب می‌شود تا نتوانند روی صحبت‌های خود به درستی تمرکز کنند.
گاهی اوقات نیز افرادی که در مورد مسئله ای آگاهی لازم ندارند، نمی‌توانند به خوبی آن را توضیح دهند و این مسئله می‌تواند روی فن بیان آنها تاثیر منفی بگذارد.
خجالتی بودن یکی از عوامل موثر بر روی صحبت کردن است. اگر کمرو باشید نمی‌توانید خیلی از نظرات خود را بیان کنید و به همین علت فن بیان خوبی نیز نخواهید داشت، اما می‌توان با یادگیری مهارت‌های فن بیان به راحتی صحبتی زیبا و دلنشین داشت.