مهمترین آداب معاشرت که باعث می‌شود در جمع‌ها بدرخشید!

چگونه ارتباط برقرار کنیم:
بیش ازحد مستقیما در چشم کسی نگاه نکنید. هر فکری به ذهن‌تان خطور می‌کند را به زبان نیاورید. در مورد رابطه‌ی یک فرد با دیگران ، اظهارِ نظر نکنید...

🍴آداب غذا خوردن:
هرگز با دهان باز غذا را نجوید. قاشق و چنگال را در مشت خود نگیرید. لقمه‌ی غذای خود را در ظرف سس فرو نبرید...

👗 آداب لباس پوشیدن:
باید بدانید در هر مراسمی چگونه لباس بپوشید. عروسی، مهمانی شام، مراسم نامزدی، تدفین، تولد و گردش هر کدام لباسی خاصی دارند...

😊 آداب ملاقات با افراد جدید:
لبخند بزنید. محکم دست بدهید. در چشمان طرف مقابل‌تان نگاه کنید. در یک جمله خودتان را معرفی کنید...

📲رفتارهای مناسب درمکان‌های اجتماعی:
هنگام قطع کردن یا ورود به یک مکالمه، عذرخواهی کنید. وقتی در حال صحبت هستید، موبایل‌تان را چک نکنید...