💢زیر آب‌زنی از کجا آمده است؟!

🔺زیرآب در خانه‌های قدیمی ‌تا کمتر از صد سال پیش که لوله‌کشی آب تصفیه نشده بود معنی داشت. زیرآب در انتهای مخزن آبِ خانه ها بوده که برای خالی کردن آب، آن را باز می‌کردند. این زیرآب به چاهی راه داشت و روش باز کردن زیرآب این بود که کسی درون حوض می‌رفت و زیرآب را باز می‌کرد تا لجن ته حوض از زیرآب به چاه برود و آب پاکیزه شود.

🔺در همان زمان وقتی با کسی دشمنی داشتند، برای اینکه به او ضربه بزنند زیرآب حوض خانه‌اش را باز می‌کردند تا همه آب تمیزی را که در حوض دارد از دست بدهد. صاحب‌خانه وقتی خبردار می‌شد خیلی ناراحت می‌شد؛ چون بی‌آب می‌ماند. این فرد آزرده می‌گفت: «زیرآبم را زده‌اند.»
این اصطلاح که زیرآبش را زدند ریشه از همین کار دارد که چندان دور هم نبوده است.

✍کانال آموزه های سازمانی