ابوالقاسم کریمی
 شاعر/نویسنده/فعال محیط زیست/https://abolghasemkarimi.ir
5 ماه قبل  قبل

کنجکاوی های من:چرا شعر زمستان اخوان ثالث سروده شد؟
.
.
.
.
شعر “زمستان” از مهدی اخوان ثالث م. امید

یکی از شاهکارهای شعر فارسی معاصر است.

این شعر در دی‌ماه ۱۳۳۴ سروده شده و به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار اخوان ثالث شناخته می‌شود.

.

مضمون و تأثیر:

لایهٔ ظاهری: در لایهٔ ظاهری، شعر زمستان ، تصویری از یک زمستان سرد و تاریک به همراه تنهایی ، ناامیدی و غم عمیق را نشان می‌دهد. شاعر با استفاده از تصاویر و کلمات، فضای زمستان را به خوبی به تصویر کشیده است.

لایهٔ زیرین یا تاریخی: در لایهٔ زیرین، فضای سیاسی و فرهنگی ایران پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به تصویر کشیده می‌شود. شاعر با استفاده از تصویر زمستان، به نقدهٔ وضعیت کنونی جامعه و نگرانی‌های خود پیرامون سقوط ایدئولوژی‌ها آرمان ها وتوصیف ناامیدی،ترس و نگرانی مردم پرداخته است.

پس‌زمینهٔ تاریخی:

در دوران سلطنت پهلوی، جامعهٔ ایران با تغییرات عمدهٔ سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي روبرو بود. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با حذف دولت ملی دکتر محمد مصدق و بروز تغييرات در قوانين و سياست ها، منجر به تغييرات عمده در جامعه شد.بعد از حذف مصدق ، محمد رضا شاه تصمیم بر حذف مخالفان گرفت ، بسیاری اعدام ، و عده زیادی زندانی و شکنجه شدند در همین دوران، شخصيت‌پذيري‌های جديدي در جامعه پديدآمد که با رشد حكومت پادشاهي همگام شد.

_

ابوالقاسم کریمی

29/اسفند/1399

ورامین

#تاریخ

image