💡 شش راه برای بزرگ‌تر جلوه دادن یک کسب‌وکار

گاهی اوقات بزرگ‌تر به نظر رسیدن در برابر رقبا از لحاظ کارایی و از آن خود کردن مشتریان بیشتر به نفع شما تمام می‌شود

۱. تبدیل به برند شوید
⭐️ ممکن است شرکت کوچکی باشید، اما این دلیل نمی‌شود که رویایی برای آن نداشته باشید.

۲. به نام خود توجه داشته باشید
⭐️ داشتن نامی که نشان از کوچک بودن و تنها معامله‌گر بودن شما دارد اصلاً خوب نیست.

۳. وبسایت بهتری داشته باشید
⭐️ این یکی از بهترین فرصت‌های شما برای بزرگ به نظر رسیدن است.

۴. از پذیرش مجازی استفاده کنید
⭐️ در اختیار گرفتن یک منشی در خارج از مجموعه خودتان و پرداخت هزینه‌ای کمتر از منشی ثابت به وی این امکان را می‌دهد تا تمامی تلفن‌های شما پاسخ داده شوند و نتیجه آن بصورت مثل ایمیل به شما اعلام شود و همچنین احساس بهتری از یک مجموعه معتبر را به مخاطب انتقال دهید.

۵. آدرس چشمگیرتری داشته باشید
⭐️ وقتی آدرس خود را بر روی سایت درج می‌کنید و مشتریان به‌وضوح می‌بینند که محل شما در داخل یا اطراف یک منطقه مسکونی واقع‌شده است، طبیعتاً حساب آنچنانی روی شما باز نمی‌کنند.

۶. کسب‌وکار خود را ثبت کنید
⭐️ هر چند که عدم ثبت شرکت مزایای خوبی از جمله عدم پرداخت مالیات برای مدتی نامعلوم را دارد، اما ثبت شدن آن و اعلام این موضوع در محتوای خودتان موجب داشتن جلوه و موقعیتی بهتر در نظر مشتریان می‌شود.