📌عزت نفس

"هركسى بـايد خودشو زندگى كنه"
اونقدرا مهم نيست ديگران چى فکر میکنن وچی ميگن و چی دوست دارن و چى ميخوان.
مهم اينه كه تو دلت چى ميخواد و چى دوست دارى و اينكه خوشت مياد چه جورى زندگى كنى.

هر كار کنى، هر حرفى بـزنى، هر رفتارى داشته باشى، هميشه قضاوت خواهى شد و غير ممكنه همه بـاهات حال كنن و از تو خوششون بياد، به نظر من در بهترين حالت از هر ١٠ نفر شايد ٤ نفر با تو اوكى باشن پس زور الكى نـزن كه قشنگ ترين و بهترین ترين آدم جمع‌ها باشى.

تو مسئولیتی برا جلب رضایت همه نداری.

✿ قرار نيست جواب همه را بدي
✿ قرار نيست همه را خوشحال كني
✿ قرار نيست همه ازت راضى باشند
✿ قرار نيست همه باهات دوست باشند

خوش به سعادتت اگه زیباترین نقش رو در زندگیت خدای مهربون داشته باشه و خود زیبای خودت رو زندگی کنی.