اگه احساس تنبلی میکنی این پست رو بخون:

ولی تو تنبل نیستی فقط یکم خسته ای، از لحاظ روحی، روانی یا ذهنی... یادت باشه خودتو سرزنش نکنی و فقط سعی کنی خودتو آروم آروم درمان کنی.

1- تکنیک گوجه فرنگی:
کار طولانی میخوای انجام بدی زمانتو به فواصل 30 دقیقه ای تقسیم کن، 25 دقیقه کارتو انجام بده و 5 دقیقش رو بدون استرس استراحت بکن.
2- اضافیارو بنداز دور:
کارهای بی اهمیت رو از لیست کارای روزانت حذف کن. شب قبل سه تا از مهم ترین کارهایی که باید انجام بدی رو به ترتیب اولویت لیست کن و اول اونارو انجام بده بعد برو سراغ بقیه کارا.
3- ذهنتو گول بزن:
یه کار خسته کننده رو با یه کاری که دوسش داری ترکیب کن. مثلا میخوای اتاقتو جمع و جور کنی یه آهنگ پلی کن و برو کارارو انجام بده، به شدت جوابه.