ابوالقاسم کریمی
 شاعر/نویسنده/فعال محیط زیست/https://abolghasemkarimi.ir
5 ماه قبل  قبل

دلنوشته _ محیط زیست

_
محیط زیست در خطر است
آب ها در حال تمام شدن هستند
ستاره ها در خاموشی غرق شده اند
حیات از مرگ انباشه شده
وَ انقراض دوان دوان نزدیک می شود

اما انسان نادان
هنوز به دنبال سلطه
به دنبال استثمار
به دنبال رقابت است …

من ناامیدم
فردا زخم های قدیمی چرک خواهند کرد
و زخم های تازه پدیدار می شوند

من نا امیدم
چراکه برای انسان
مرگ درخت
سکوت جنگل
و پژمردن گل
مهم نیست

26/شهریور/1402
ابوالقاسم کریمی
ورامین

#نوشتن #نوشته #محیط_زیست #زندگی #زیستن

https://abolghasemkarimi.ir/

image