علیرضا قره داغی  
مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری }
5 ماه قبل  قبل

سیاره جالبی که به تازگی توسط ایرانی ها کشف شده!

جالب اینکه که از هر خونه ای قابل مشاهده است😍

خیلی قشنگه حتما ببینین🤩