علیرضا قره داغی  
مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری }
5 ماه قبل  قبل

دیدین یکی میمیره یه سریا میگن

«راحت شد» ؟

رو اینا یه پیت نفت بریزید و همزمان

فندکتونو در بیارید; اگه پرسید

«چیکار میکنی؟» بگید

«میخوام راحتت کنم» 😂