☑️استراتژی بازاریابی سگ‌پاکوتاه :

👈فرض کنید در اتاقی تنها هستید ناگهان صدایی شنیده می شنود. صدای پارس مداوم سگی از پشت در که بسیار پرانرژی و ترسناک است.

آنقدر بلند که گویی سگی به بزرگی یک خرس یا شیر پشت در قرار دارد. ترس وجودتان را فرا می گیرد و جرأت باز کردن در را ندارید. بالاخره از روی کنجکاوی تصمیم می گیرید در را باز کنید و نگاهی به پشت در بیاندازید تا صاحب این صدا مهیب را ببینید.

پس از این که در را باز کردید چیزی می بینید که انتظارش را نداشتید این صداها مربوط به یک سگ پاکوتاه است. صدای یک سگ پاکوتاه که شما بخاطر بلندی صدا و چالاکی و مداومت آن تصور موجودی عظیم الجثه را داشته اید.

📝این داستان تکنیکی است که در زمینه بازاریابی و تبلیغات از آن بعنوان سگ پا کوتاه یاد می شود. علت نامگذاری این تکنیک به دلیل تناقض بین جثه کوچک سگ پاکوتاه با صدای بلند و پرانرژی و چالاکی آن می باشد.  این روش بیشتر توسط شرکت های نوپا یا شرکت هایی که توانایی مقابله با رقبا را ندارند و یا از امکانات کافی جهت مقابله با آن ها برخوردار نیستند استفاده می شود.

#استراتژی
#بازاریابی
#سگ_پا_کوتاه