مهدی رحیمی
مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر }
5 ماه قبل  قبل

⚫️🔵🔴

تفکر ادوارد دمینگ
(ریشه ای از گذشته برای آینده)

بخش عمده نوآوری‌های مدیریتی ژاپن در نیمه دوم قرن بیستم، حاصل تلاش های دکتر ادوارد دمینگ امریکایی بود.

دمینگ ، که در سال ۱۹۹۳ در گذشت، مبتکر خستگی ناپذیر در علم مدیریت و مدافع سرسخت کیفیت بود. در سال ۱۹۹۲ دمینگ در یک تله کنفرانس ، حاصل مطالعات خود را ارائه کرد.

دکتر دمینگ بیشتر به خاطر " ۱۴ نکته " اش مشهور است. دستور العملی برای درمان بیماری‌های مدیریت امروز.

بسیاری از این نکات امروز در برنامه‌ی عادی بنگاه‌های اقتصادی آمریکا قرار دارند اما ۳۰ سال پیش دکتر به آنها توجه کرد.

۱- هدف خود را به صورتی پایدار، افزایش کیفیت محصولات و خدمات قرار دهید. با این نیت که با رقبا رقابت کنید، در بازار بمانید و کارآفرینی کنید.

۲- فلسفه‌ی جدید را بپذیرید. ما در عصر اقتصادی نوینی هستیم. مدیران باید این چالش را بپذیرند، مسئولیت‌های خود را بیاموزند و رهبری تغییرات را به دست بگیرند.

۳- برای دستیابی به کیفیت، وابستگی به بررسی محصولات پس از تولید را کنار بگذارید. به جای آن کیفیت را از همان اول وارد محصولات خود کنید.

۴- به جای پایین آوردن قیمت کالا و کنار آن سود خود، هزینه‌های کلی را پایین بیاورید.

۵- سامانه‌های تولید و خدمات را به طور پیوسته تا ابد بهتر کنید، تا کیفیت و بازدهی بالاتر برود و در نتیجه هزینه‌ها پایین‌تر بیاید.

۶- آموزش در حین کار را برای کارگران فراهم کنید.

۷- رهبری را نهادینه کنید. هدف رهبری باید کمک به افراد و دستگاه‌ها باشد تا کار خود را بهتر انجام دهند.

۸- ترس را از محیط کار را حذف کنید تا همه بتوانند به طور موثر برای شرکت کار کنند.

۹- دیوارهای میان دپارتمان‌ها را بردارید. کارکنان واحدهای پژوهش، طراحی، فروش و تولید باید به شکل یک تیم کار کنند تا بتوانند مشکلات تولید و کاربرد محصولات را به موقع پیش بینی کنند.

۱۰- از شعارهای پر زرق و برق و همینطور نصیحت به کارگران برای رسیدن به نقایص و ضایعات صفر پرهیز کنید.
این نصیحت‌ها فقط منجر به بروز روابط رقابتی ناسالم می شود، چرا که دلیل کیفیت و بازدهی کم در سیستم‌های کاری است و از اختیار نیروی کار خارج است. به جای کارگران، فرآیندها را اصلاح کنید.

۱۱- الف) به جای تعریف معیارهای کاری و توقع، به رهبری بپردازید.
ب) از مدیریت بر مبنای هدف، اعداد و ارقام پرهیز کنید و به جای آن رهبری کنید.

۱۲- الف) موانعی را که مانع احساس غرور کارگران ساعتی می شود بردارید. مسئولیت سرپرستان باید از کمیت به کیفیت تغییر یابد.

ب) موانعی را که مدیران و مهندسان را از حق احساس غرور نسبت به کارشان محروم می کند، بردارید. یعنی از ارزیابی کار بر مبنای اعداد به دست آمده پرهیز کنید.

۱۳- یک برنامه‌ی جدی برای آموزش و رشد حرفه‌ای در سازمان نهادینه کنید.

۱۴- در سازمان، همه را وادار کنید تا این تحول را تحقق ببخشند.

image