💫رویداد کاربردیشو

📆 تاریخ برگزاری: پنجشنبه ۶ مهر

⏰زمان برگزاری: از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۸

📍محل برگزاری: قم خیابان کارگر، مجتمع
حضرت معصومه (س)

#کاربردیشو #کارباحال #روبرد

image