مصطفی شاکری
مهندسی مکانیک دانشگاه شهاب دانش }
5 ماه قبل  قبل

دیروز خواهرزادم همون کاریو کرد که من 20 سال پیش انجام دادم و مثل سگ کتک خوردم که نزدیک بود تا آخر عمر وارونه برم سرویس بهداشتی

ولی اینو همه بوسش کردن و بغلش کردن و بهش گفتن آفرین

پ.ن: با من حرف از نسل سوخته نزن