💢جملات یادماندنی از جیم ران اسطوره رشد شخصی

▪️آرزو نکن شرایط ساده‌تر بود، آرزو کن تو قوی‌تر بودی. آرزوی مشکلات کمتر نکن، آرزو کن مهارت‌های بیشتری داشتی. آرزوی چالش‌های کمتر نکن، آرزو كن دانایی بیشتر را.

▪️چالش رهبری در این است که قوی باشی، اما نه گستاخ، مهربان باشی، اما نه ضعیف، جسور باشی، اما نه موجب آزار دیگران، متفکر باشی، اما نه تنبل، افتاده باشی، اما نه کمرو ،سربلند باشی، اما نه مغرور، شوخ طبع باشی اما نه بدون ملاحظه.

▪️بر هر حال باید رنج یکی از این دو را تحمل کنیم: درد منظم بودن یا درد تاسف

▪️روزها گران قیمت هستند. زمانیکه یک روز را خرج می‌کنید، یک روز کمتر برای خرج کردن دارید. پس مطمئن شوید که روزهایتان را به درستی خرج میکنید.

▪️انضباط پل بین اهداف و دستاوردها هستند.

▪️موفقیت چیزی جز تمرین روزمره چند نظم ساده نیست.

▪️به جمع‌های ساده نپیوندید، رشد نخواهید کرد، جایی بروید که انتظارات و خواست‌های عملکردی بالا است.

▪️یاد بگیرید با چیزی که دارید خوشحال باشید و همزمان به دنبال تمام چیزهایی که میخواهید بروید.

👤جیم ران