🔴 استراتژی‌های برخورد با مشتریان ناراضی

1️⃣ خونسرد باشید
🔹 وقتی مشتری از شما شکایت می‌کند، به خاطر داشته باشید که مشکل شخصی با شما ندارد بلکه فقط از وضعیت به وجود آمده ناراحت است. پس خونسردی‌تان را حفظ کنید چون اگر شما هم عصبانی بشوید، فقط نارضایتی مشتری را افزایش می‌دهید. ضمن این که داد زدن مشتری به این معنا نیست که انسان بی‌منطقی است

2️⃣ خوب گوش کنید
🔹 اول اجازه بدهید مشتری ناراضی خودش را تخلیه کند و حتی سر شما داد بزند. سعی کنید با کلمات خنثی مثل «بله»، «عجب»، «درسته» و غیره، خوب به حرف‌های مشتری ناراضی گوش کنید و هیچ وقت وسط حرف مشتری ناراضی نپرید. خاطرتان باشد، وقتی به حرف مشتری ناراضی خوب گوش می‌کنید، ذهن او از عصبانیت خالی و آماده شنیدن راهکار شما می‌شود. خوب گوش کنید ولی هیچ وقت با مشتری بحث نکنید

3️⃣ وجود مشکل را تایید کنید
🔹 اگر شرکت‌تان اشتباهی انجام داده، آن را صادقانه بپذیرید و هیچ وقت سعی نکنید اشتباه‌تان را توجیه کنید چون با این کار مشتری را عصبانی‌تر می‌کنید. اگر شرکت‌تان اشتباهی انجام نداده و سوءتفاهمی پیش آمده یا مشتری اشتباه می‌کند، این موضوع را خیلی ساده به مشتری توضیح بدهید. خاطرتان باشد، لازم نیست سوءتفاهم یا اشتباه مشتری را به رخ او بکشید

4️⃣ واقعیت را پیدا کنید
🔹 بعد از آن که با کمک سه استراتژی بالا، مشتری را آرام کردید، حالا وقت آن است که دلیل بروز مشکل را پیدا کنید. برای این کار باید یک سری سوالات حقیقت‌یاب از مشتری بپرسید. برای طرح سوالات درست، از گفته‌های خود مشتری استفاده کنید تا بتوانید به مشکل اصلی و دلیل بروز آن پی ببرید. خاطرتان باشد، سوالات نباید جنبه بازپرسی پیدا کند برای همین سوال حمایتی بپرسید، مثلا آیا مشکل دیگری دارید؟

5️⃣ راه حل ارائه کنید
🔹 پس از آن که اطلاعات‌تان راجع به مشکل را کامل کردید، به مشتری راه‌حل بدهید. فقط به یاد داشته باشید که راه‌حل‌تان باید در چارچوب قوانین داخلی شرکت‌تان باشد. هیچ وقت به مشتری راه‌حلی ندهید که نتوانید انجام بدهید چون نارضایتی او را به شدت افزایش می‌دهید. بخشی از راه‌حل‌تان را به جبران خسارت احتمالی مشتری اختصاص بدهید