آموزش دفاع شخصی سیستم وینگ چون و کار با سلاح سرد سیستم اسکریما
https://selfdefense-wt.com
#wingchun
#escrima
#selfdefense
#دفاع_شخصی
#آموزش_دفاع_شخصی

image