عصبانیت رونالدو از چمن آزادی وقتی میخواد پاس بده و توپ روی چمن سوار نمیشه