جزیره کیش، تابستان ۱۳۸۵، عکس از کامران جبرائیلی


_علی ملیحی_

image