مبینا تاجیک
 دانشجوی ارشد مدیریت زنجیره تامین
5 ماه قبل  قبل

یکی از استادام یه بار بهم گفت که «ببین مسیر پیش روت بازه ولی یادت باشه که نمیتونی هم تو کارت بهترین باشی، هم بهترین همسر باشی، هم بهترین مادر باشی و هم برای خودت زمان بذاری. پس اولویت هات رو درست انتخاب کن چون ایگو ممکنه بهت بگه که میتونی ولی واقعیت اینکه نمیشه همه چیو باهم داشت‌»