💫 در #کاربردیشو فراتر از خودت باش!

در این رویداد 10 ساعته که از 8:30 صبح تا 18 برگزار میشود تیم کاربردیشو قصد دارد با
✅ برگزاری کارگاه های توانمندسازی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان
✅ معرفی منتورهایی در حوزه های مختلف
✅ شبکه سازی با کسب و کارهای دانش بنیان
✅ و در نهایت آماده کردن آن ها برای ورود به بازار کار، به دانشجویان و فارغ التحصیلان کمک کند تا فراتر از خود باشند و قدم در راه حرفه ای شدن بگذارند.

image