مهشید عطایی
مهندسی برق گرایش الکترونیک دانشگاه سمنان }
5 ماه قبل  قبل

پرنده‌ها دیرشان نمی‌شود
هیچ سگی ساعتش را نگاه نمیکند
گوزن‌ها دلواپس فراموش کردن تولدها نیستند.
فقط انسان زمان را اندازه میگیرد
فقط انسان ساعت را اعلام میکند
و به همین دلیل، فقط انسان از ترسی فلج کننده، رنج میبرد که هیچ موجود دیگری تحمل نمی‌کند؛ ترس تمام شدن وقت.

👤
#میچ_آلبوم
📙 #ارباب_زمان

image