علیرضا قره داغی  
مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری }
5 ماه قبل  قبل

باورِ آدم‌های ساده را خراب نکن ...
آدم‌های ساده با تو تا ته خط می‌آیند
و اگر بی‌ معرفتی ببینند
قهر نمی‌کنند میمیرند !
مرگِ پروانه را دیده‌ای ؟
پروانه با یک تلنگر می‌میرد !

#سیمین_بهبهانی 🌹❤️