حسن حسینعلی پور  
 مدیرعامل روبرد
5 ماه قبل  قبل

💡ویژگی های استارت‌آپ‌ها در مقایسه با کسب‌وکارهای بزرگ

۱. چابکی:
شرکت‌های بزرگ باید مدل ثابتی را برای خود حفظ کرده اما استارت‌آپ، می‌تواند هرآنچه که خواست در کسب‌وکار به اجرا برساند.

⁣۲. ترکیب تیم‌ها:
⁣⁣⁣در استارت‌آپ تیم ممکن است از سه نفر و یا بیشتر تشکیل شده باشد، که به‌شکل نزدیکی در کنار هم هستند.

۳. بروکراسی کمتر:
⁣⁣استارت‌آپ‌ها فاقد بروکراتیک غیرضروری بوده که در شرکت‌های بزرگ در جریان است.

۴. قیمت‌گذاری رقابتی:
راه ⁣استارت‌آپ‌ها  برای مذاکره بر سر قیمت باز بوده و مشتریان بیشتری هم با این روش حفظ کنند.

⁣۵. هویت:
⁣⁣⁣استارت‌آپ‌ها از پرسنل کمتری برخوردار هستند و تمایل دارند به هویتی در برند خود دست یابند که برای آن‌ها در‌دسترس بوده.