عوامل تخریب کننده مذاکرات حرفه ای:

استرس زیاد، خجالتی بودن، خشک و رسمی بودن و یا گاهی اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد باعث می‌شوند تأثیر خوبی روی فرد مقابل نگذارید و این موضوع روی روند مذاکره اثر نا مطلوبی داشته و می‌تواند مذاکره شما را با شکست مواجه کند.
تا اینجا به این نکات اشاره شد که برای انجام مذاکرات حرفه‌ای باید قبل از شروع آن، اقداماتی از قبیل جمع‌آوری اطلاعات درباره مشتری و نحوه گرفتن وقت ملاقات انجام شود. همچنین گفته شد که مهم‌ترین وظیفه یک مذاکره کننده حرفه‌ای و موفق “برقراری ارتباط” می‌باشد.