سردیس بانوی هخامنشی که در ۵۵۰ تا ۴۷۵ پیش از میلاد از سنگ لاجورد ساخته شده است. این سردیس زیبا در ‎ #تخت_جمشید، مشرقِ حیاط کاخ صد ستون، در یک تالار ۳۲ ستونی در سال ۱۳۲۶ خ. از زیر خاک پیدا شده و منسوب به ‎ #آتوسا، دختر کورش بزرگ و همسر داریوش اول است. (موزۀ ملّی ایران)

image