✅ اطلاعیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲

🔗 لینک خبر:
https://www.sbu.ac.ir/fa/w/sbu-18

🌐 دسترسی به صفحه ثبت نام دوره کارشناسی ارشد:
https://www.sbu.ac.ir/web/eduvp/master

image