نخستین رویداد ملی «راه هوشمند» با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برگزار می شود ... / در سایت دانشگاه بخوانید:
https://aut.ac.ir/content/14988/

image