مصطفی شاکری
مهندسی مکانیک دانشگاه شهاب دانش }
6 ماه قبل  قبل

نابغه ای به نام نیکولا تسلا

متأسفانه این نابغه حداقل یک قرن از زمان خودش جلوتر بود، واسه همین هیچکس اون زمان نفهمید که این شخص کیه!