💢تغییر شغل؛ سرنوشتی که هوش مصنوعی رقم خواهد زد

☄یک ضرب‌المثل می‌گوید برای رشد و تربیت یک کودک باید یک دهکده را به کار گرفت. همه اهالی باید در آموزش و کسب مهارت‌های کودک سهیم شوند. جامعه کودک را تربیت می‌کند نه خانواده.

❓در آستانه تهاجم هوش مصنوعی قرار گرفته ایم؛ چه باید کرد؟

💢انتظارات همه تغییر خواهد کرد. آماده پارادایم تغییر در انتظارات باشید:
1️⃣تغییر شغل یک ضرورت استراتژیک خواهد بود.

2️⃣تغییر شغل مسئولیت هر رهبر و مدیر ارشد خواهد بود.

3️⃣تغییر شغل باید به یک نوآوری در "مدیریت تغییر" تبدیل شود.

4️⃣همه کسانی که در معرض تغییر شغل قرار دارند باید به یک حس قوی در این تغییر برسند.

5️⃣همه شرکت‌ها باید به موضوع ورود کنند و دغدغه شغل جدید یک کارمند در یک شرکت، دغدغه همه شرکت‌ها و رهبران کسب و کار خواهد بود.

☄هاروارد بیزینس ریویو – سپتامبر و اکتبر 2023

image