#نقل_و_انتقالات_اروپا
🇪🇸| رسمی؛ سرخیو راموس 37 ساله پس از 18 سال بار دیگر به سویا بازگشت.

image