علیرضا قره داغی  
مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری }
6 ماه قبل  قبل

هیچ وقت بابت چیزهایی که پدر و مادرت نتونستن برای تو فراهم کنن گلایه نکن.
چیزهایی که برای تو فراهم کردن، احتمالا همه ی چیزی بوده که داشتن.

image