علیرضا قره داغی  
مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری }
6 ماه قبل  قبل

آیا شما هم وقتی جاروبرقی میکشید به محض اینکه روشنش میکنید
احساس میکنید


زنگ درو میزنن
گوشی زنگ میخوره
یکی صداتون میزنه
تو کوچه دعوا شده
داعش حمله کرده و...
یا فقط من اینجوری ام 😂