📚 10 مورد از اصول مطالعه صحیح :

۱- آموزش تندخوانی را جدی بگیرید
۲- هدفگذاری، یکی از اصول مطالعه صحیح است
۳- ثبات داشتن یکی دیگر از اصول مطالعه صحیح است
۴- با کتاب ارتباط برقرار کنید
۶- کتاب بخرید
۷- همیشه کتاب همراتان داشته باشید
۸- چیزی که می‌خوانید را با دیگران هم به اشتراک بگذارید
۹- کم کم خواندن یکی از اصول مطالعه صحیح است
۱۰- مطالعه گروهی