محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند در قالب یک کار تحقیقاتی، بازدارنده­های خوردگی در لوله‌های انتقال نفت را به تولید برسانند.../ در سایت دانشگاه بخوانید:
https://aut.ac.ir/content/14905/

image
image