مبینا تاجیک
 دانشجوی ارشد مدیریت زنجیره تامین
6 ماه قبل  قبل

پاسخ به این سوال "مهم ترین رسالت هر فرد توی رندگیش چیه" می‌رسد که هر فرد بر اساس ارزش‌ها، اهداف و آرزوهای شخصی خود رسالت خود را مشخص می‌کند. اما در کلیت، مهمترین رسالت هر کسی در زندگی می‌تواند عبارت باشد از:
- پیدا کردن شادی و رضایت در زندگی
- کمک به دیگران و ارائه خدمات به جامعه
- تحقق خواسته‌ها و آرزوهای شخصی
- پیشرفت و رشد شخصی و حرفه‌ای
- ایجاد ارتباطات قوی و نهادینه با عزیزان و خانواده
- شکوفایی و توسعه استعدادها و استثنایی‌ترین ویژگی‌های فردی
به علاوه، احتمالاً هر فرد رسالت خاص خود را بر اساس مسئولیت‌ها و نقش‌های مختلف خود در زندگی مشخص می‌کند، مانند رسالت بودن به عنوان پدر، مادر، همسر، دوست، استاد، مدیر و ...
شما رسالتتون رو فهمیدید؟ رسالت شما توی این زندگی چیه؟