سینا محمودی
مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف }
6 ماه قبل  قبل

چرا روانشناسا میگن همیشه گزینه ای رو انتخاب کن که ازش میترسی؟